Menu
Verras me

De Basiliek Nieuwe Bavo

Aan de rand van het centrum van Haarlem ligt de Nieuwe Bavo. De Nieuwe Bavo is ontworpen in de jaren 1895 en 1930. De basiliek kent verschillende bouwstijlen waaronder neostijlen, Moorse en byzantijnse elementen en een koepeldak met jugendstilelementen.

In de stijl van de Amsterdamse school zijn beide torens aan de Westkant gebouwd. Er werden door de architect Jos Cuypers nieuwe materialen gebruikt. Bij deze materialen kunt u denken aan geglazuurde stenen, beton en baksteen.

Vele kunstenaars bemoeiden zich met het interieur van het spectaculaire bouwwerk. Han Bijvoet heeft vele muurschilderingen gemaakt. Bovendien staan er in de basiliek tegeltabeau’s van Jan Toorop en beeldhouwwerken van Mari Andriessen.

Restauratie

In 2015 zijn in het middenschip glas-in-loodramen van Jan Dibbets aangebracht. Deze verandering werd uitgevoerd in samenhang met de restauratie van de Nieuwe Bavo. Echter, was de restauratie hoognodig, want de Nieuwe Bavo stond te verpieteren. In 2005 ging de opknapbeurt van start. Een van oorsprong gedetailleerde orgelkas stond achter paars geschilderd hardboard en kwam tevoorschijn.

Versiering

De basiliek is versierd met kleuren van de edelstenen. Deze edelstenen gebruikte Johannes om de Hemelse Jerusalem te schetsen. De schoonheid van kleuren kwam te voorschijn door het reinigen van de muren en de ornamenten.

Nieuwe Bavo

Bij de basiliek komen de lange bouwgeschiedenis en de ondoorgrondelijkheid voor de tijdgenoten van Cuypers samen met de Sagrada. De schepping kon nergens eenduidig worden ondergebracht.

Breng een bezoek aan de basiliek en bewonder de creatie van Cuypers, maar vergeet ook niet om de kunstschatten in het souterrain te bekijken, te luisteren naar het kathedrale koor of een orgelconcert te bezoeken.

Extra

Het museum zal worden uitgebreid met kunstobjecten die te maken met de Nieuwe Bavo. U treft in de huidige tentoonstellingszaal een collectie schilderijen, beeldhouwwerken, vaandelskelken, monstransen, kandelaars en kruisen aan.

Wist u dat de meeste voorwerpen komen uit de tijd van de bouw van de kathedraal? Voorwerpen komen ook uit de tijd daarvoor. Zilveren en vergulde voorwerpen uit de kapel van koning Lodewijk Napoleon, die vroeger deel uitmaakte van het Koninklijk Paleis op de Dam, worden tentoongesteld.

In hoge vitrines in de kooromgang staan een aantal liturgische gewaden uit de Middeleeuwen en daarna. Op de gewaden staan geborduurde Bijbelse voorstellingen. Bovendien wordt er aandacht geschonden aan de restauratie en de vele kunstenaars die hun bijdrage aan de verfraaiing van de kathedraal hebben geleverd.

Locatie

De Basiliek Nieuwe Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem
Tel: 023 – 5323077
www.rkbavo.nl