Nederland

Welke regio vind jij het mooist
[ view results ] [ view other polls ]
Search

Link Icoontje

3 dagen oud

4-7 dagen oud

8-14 dagen oud

New Links
No new links

Members

register.
e-mail it to you


Copyright ©

2008-2012 Ontdeknederland.nl - All Rights Reserved

Home: Noord-Brabant: Overheid

QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Category Rating: 0.00 out of 10 stars (0 votes) - [ rate category ]

Listings:

De Dommel, Waterschap

Waterbeheerder in een deel van de provincie Noord-Brabant. Nieuws, e-loket en informatie over projecten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Den Hey-Acker

Rijksinrichting voor Jongens "Den Hey-Acker" is een justitiŽle jeugdinrichting te Breda. Bestemd voor opvang en opvoeding van jeugdigen van 12-21 jaar.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

ISD Midden-Langstraat

Is samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), een loket van het intergemeentelijke Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) en een loket van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Politie midden en west Brabant

Heeft de zorg voor het gebied dat zich uitstrekt van Bergen op Zoom tot Oisterwijk en van Woudrichem tot Zundert. Met politie taken, organisatie, preventie, slachtofferhulp, aangifte en gevonden voorwerpen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Regionale Brandweer Brabant Zuid-Oost

Naast informatie over de verschillende korpsen in de regio, bevat deze site het laatste nieuws, en specials zoals brandweerwedstrijden, beurzen, evenementen en bijzondere calamiteiten. Foto's over inzetten. Ook is er speciale informatie voor kinderen in de vorm van spreekbeurten en cliparts.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Seph Noord-Brabant

Gezamenlijke website van de servicepunten handhaving (seph's) Midden- en West-Brabant, Brabant ZuidOost, Brabant Noord en het provinciaal handhavingsoverleg milieu Noord-Brabant(PHOM).

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant

In het Openbaar Lichaam Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant werken gemeenten samen aan beleidsontwikkeling op het gebied van Economische zaken, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Toerisme en Recreatie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

SRE

In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op die terreinen, die om een regionale aanpak vragen. Dat zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, milieu en afvalverwijdering, sociaal-economische zaken en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs, cultuur en Streekarchief.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Waterschap Brabantse Delta

Fusie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen De Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier. Informatie over het waterschap, de activiteiten en dienstverlening.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Waterschap Maas en Aa

Zorgt voor kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het gebied van langs de Maas en Aa vanaf Waalwijk tot bijna aan de grens met Limburg.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact